start

W dniu 3 grudnia 2014 roku Studenckie Koło Naukowe Logistyków, działające przy Instytucie Zarządzania i Marketingu, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zorganizowało Seminarium Naukowe nt.: ,,Transport jako istotny element łańcuch dostaw’’.
Odbyło się ono w budynku Biblioteki Głównej. Celem Seminarium była wymiana doświadczeń i informacji oraz dyskusja nad problemami związanymi z funkcjonowaniem firm z branży transportowej.


Otwarcia seminarium dokonał Prof. dr hab. Jarosław Kardas - Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych. Prezentację działalności Koła przedstawiła Paulina Włosińska – członkini Studenckiego Koła Naukowego Logistyków. Seminarium prowadził Grzegorz Czapski – prezes SKN Logistyków oraz Adrianna Lipka - wiceprezes SKN Logistyków. W dalszej kolejności nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości – praktyków, mających doświadczenie w prowadzeniu różnej wielkości przedsiębiorstw transportowych w zróżnicowanych warunkach zewnętrznych.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Waldemar Jaszczur – Prezes Zarządu Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych i Spedytorów „Podlasie” w Siedlcach. Przedstawił on bieżące uwarunkowania występujące w działalności transportowej. Zwrócił on uwagę na problemy istniejące wśród przewoźników realizujących transport na kierunku wschodnim. Wskazał także na trudności wielu firm transportowych z utrzymaniem płynności finansowej i bieżącym regulowaniem zobowiązań finansowych.

Następnie wystąpił Pan Rafał Rusjan – Prezes przedsiębiorstwa transportowego Sokołów-Logistyka. Przedstawił on specyfikę transportu ładunków w branży spożywczej. Po krótkiej prezentacji firmy omówił wymogi stawiane w transporcie artykułów spożywczych. Podkreślił także, iż istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej, prowadzonej przez niego firmy jest dywersyfikacja działalności. Firma transportowa Sokołów-Logistyka stara się działać realizując różnorodne kierunki transportu, prowadzi własny serwis, stacje paliw oraz zleca szereg czynności firmom zewnętrznym.

Kolejnym prelegentem był Pan Michał Wereszczyński – współwłaściciel Grupy transportowej MARWER. Jego wystąpienie dotyczyło uwarunkowań związanych z transportem międzynarodowym żywych zwierząt. Wskazał on na konieczność przestrzegania norm i przepisów w tym rodzaju transportu. Kary nakładane przez różnego typu organy powołane do kontroli mogą bowiem w skrajnych przypadkach zachwiać sytuacją finansową szczególnie małych firm transportowych.

W seminarium uczestniczyła także Pani Magdalena Dołęga z firmy transportowej Soleks.

Dzięki doświadczeniu oraz wiedzy prelegentów, uczestniczący w seminarium studenci kierunku logistyka mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami dotyczącymi prowadzenia działalności w transporcie krajowym i międzynarodowym. Wiedza ta na pewno okaże się przydatna w przyszłej pracy zawodowej.

Grzegorz Czapski
Prezes Studenckiego
Koła Naukowego Logistyków

plakat