W dniach 30-31 maja 2016 roku odbyła się XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa MANAGEMENT 2016 pt. "Organizacja w obliczu wyzwań współczesnej gospodarki”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach w Dworze w Mościbrodach. Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Głównym celem konferencji była analiza problemów, przed którymi stają organizacje funkcjonujące w warunkach wysoce zmiennego otoczenia, typowego dla współczesnej gospodarki. Zostały poruszymy m.in. kwestie odnoszące się do konkurencyjności i ryzyka działalności gospodarczej. Tegoroczną Nagrodę Centralnego Banku Szwecji w dziedzinie nauk ekonomicznych dla uczczenia pamięci Alfreda Nobla otrzymał prof. Angus Deaton. Kapituła nagrodziła go za analizę konsumpcji, ubóstwa i dobrobytu. Podczas konferencji poruszono zagadnienia dotyczące tej problematyki. W trakcie spotkania w Dworze w Mościbrodach prowadzona była także dyskusja nad problemami współczesnego marketingu, ekologii oraz logistyki. Nie zapomniano również o wyzwaniach jakie współczesna gospodarka niesie dla administracji publicznej. Należy też zauważyć, że obrady konferencyjne stanowiły okazję do organizacji forum wymiany doświadczeń naukowców i praktyków zarządzania oraz do promocji uczelni i regionu.

Uczestnikami tegorocznej Konferencji Naukowej MANAGEMENT, oprócz kadry naukowej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, byli również pracownicy naukowi innych uczelni. Uczelnie wyższe reprezentowali między innymi: prof. Bogdan Nogalski (Uniwersytet Gdański), prof. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. Leszek Kozioł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. Janusz B. Berdowski (Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie), dr inż. Kazimierz Barwacz (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), prof. Jerzy Żyżyński (Uniwersytet Warszawski), prof. Krystyna Kubik (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży), prof. Jarosław Wołejszo (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu), a także inne osoby ze świata nauki reprezentujące w sumie 29 ośrodków z 18 miast.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowali między innymi: JM Rektor prof. Tamara Zacharuk, Dyrektor IZiM, tym samym Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Management prof. Marek Cisek, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych prof. Jarosław S. Kardas, Kanclerz UPH dr Ireneusz Chrząścik, Prorektor Elekt ds. Nauki prof. Mirosław Minkina, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. Wiesława Barszczewska, prof. Janusz Toruński, prof. Andrzej Kozłowski, prof. Kazimierz Fiedorowicz, prof. Krystyna Pieniak-Lendzion, prof. Marian Mroziewski, prof. Przemysław Simiński oraz prof. Adam Szpaderski.

Pierwszego dnia podczas specjalnej sesji odbył się Jubileusz Pracy Zawodowej prof. Janusza Toruńskiego, który poprowadził prof. Marek Cisek. Benefis rozpoczął od prezentacja życiorysu zawodowego Jubilata, a następnie odbyły się wystąpienia okolicznościowe.

Na konferencji w 5 sesjach plenarnych wygłoszono referaty i dyskutowano o zagadnieniach związanych z wyzwaniami, które przed organizacjami stawia współczesna gospodarka. W ramach konferencji wydano dwie monografie.

Wspomniane publikacje oraz obrady konferencyjne nie byłyby możliwe bez zaangażowania firm i instytucji, które wspomogły organizację konferencji. Dziękujemy Komitetowi Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk za objęcie konferencji patronatem merytorycznym, a także sponsorowi strategicznemu - Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przygotowanie konferencji było możliwe dzięki zaangażowaniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji w składzie: mgr Marcin Chrząścik (Przewodniczący), mgr Bartłomiej Suchodolski, mgr Maryla Karczewska-Czapska, dr Katarzyna Wąsowska, dr Radosław Korneć. Wsparciem dla Komitetu był zespół studentów WNEiP w składzie: Monika Zdanowska (stypendystka Marszałka woj. lubelskiego), Dorota Kobojek, Magdalena Siudaj i Piotr Arczewski (stypendysta Marszałka woj. lubelskiego).