Tradycyjnie wzorem lat ubiegłych Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach zorganizował XI Międzynarodową Konferencję Naukową MANAGEMENT 2015 pt. Wiedza i doświadczenie w budowaniu sukcesu organizacji. Konferencja odbyła się w dniach 8-9 czerwca 2015 roku. Miejscem obrad konferencyjnych był Dwór w Mościbrodach. Patronat nad konferencją objął Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.

Głównym celem konferencji była dyskusja nad znaczeniem wykorzystania wiedzy i doświadczenia w budowaniu sukcesu organizacji. Wszystkie wystąpienia konferencyjne podzielone zostały na cztery sesje tematyczne:

  1. Wiedza i kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie.
  2. Organizacja ucząca się.
  3. Współczesne koncepcje i narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem.
  4. Zastosowanie współczesnych narzędzi zarządzania w praktyce.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele świata nauki i przedstawiciele praktyki gospodarczej. Obrady konferencyjne stanowiły okazję do organizacji forum wymiany doświadczeń naukowców i praktyków zarządzania oraz do promocji uczelni i regionu.

Uczestnikami konferencji Management 2015 byli pracownicy naukowi wielu uczelni, w tym uczelni zagranicznych. Uczelnie wyższe reprezentowali między innymi: prof. Elvira Kuhn (University of Applied Science Trier, Niemcy), prof. Elżbieta Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), prof. Leszek Kozioł (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. Bogusz Mikuła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), prof. Aneta Wysokińska-Senkus (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. Piotr Senkus (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), prof. Janusz B. Berdowski (Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie), dr inż. Kazimierz Barwacz (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), dr Anna Wojtowicz (Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie), dr Adam Skrzypek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ), dr inż. Joanna Wyrwisz (Politechnika Lubelska), dr Barbara Olbrych (Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu), dr Magdalena Maciaszczyk (Politechnika Lubelska), dr Katarzyna Olejniczak (Politechnika Częstochowska), a także inne osoby ze świata nauki reprezentujące w sumie 29 ośrodków z 18 miast.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach reprezentowali między innymi: Prorektor ds. Nauki prof. Kazimierz Jankowski, Prorektor ds. Studiów prof. Barbara Gąsiorowska, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych prof. Wiesława Barszczewska, Przewodniczący Rady Programowej Konferencji Management 2015 prof. Marek Cisek, Kanclerz UPH dr Ireneusz Chrząścik, prof. Janusz Toruński, prof. Krystyna Pieniak-Lendzion, prof. Kazimierz Fiedorowicz, prof. Przemysław Simiński.

Podczas obrad prof. dr Elvira Kuhn z University of Applied Science Trier (Niemcy) otrzymała odznaczenie „Zasłużony dla Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych”.

Namacalnym efektem konferencji Management 2015 są dwie wydane przez Wydawnictwo UPH monografie:

  • Wiedza i doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, redakcja naukowa M. Cisek, K. Wąsowska;
  • Wiedza i doświadczenie a współczesne koncepcje i narzędzia zarządzania organizacją, redakcja naukowa J. Toruński, M. Chrząścik.