W dniach 6-7 czerwca 2010 roku odbyła się kolejna VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu MANAGEMENT pt. "Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw i regionów" organizowana przez Instytut Zarządzania i Marketingu Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej.


Problematyka konferencji ujęta została w następujące obszary tematyczne:
  1. Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu
  2. Zrównoważony rozwój - aspekty prawne i administracyjne
  3. Strategia zrównoważonej wartości przedsiębiorstwa
  4. Społeczna odpowiedzialność biznesu i zarządzanie relacjami z interesariuszami
  5. Kreatywność i innowacje oparte na zasadach zrównoważonego rozwoju
  6. Zrównoważony rozwój regionów
  7. Strategie zrównoważonego rozwoju wobec kryzysu
  8. Zarządzanie środowiskowe i ekologiczne
  9. Rozwój kadr ekomenedżerskich
  10. Koncepcje zrównoważonego rozwoju w praktyce przedsiębiorstw.

Celem konferencji była w pierwszym rzędzie dyskusja nad nowymi trendami społeczno-ekonomicznymi oraz wymiana myśli, poglądów oraz doświadczeń naukowych i aplikacyjnych, wskazujących kierunki rozwoju przedsiębiorstw i regionów.

Stanowiła ona także okazję do budowania i umacniania partnerskich relacji między uczelnią a przedsiębiorstwami w regionie oraz promocję uczelni i regionu.
Uczestnikami cyklu międzynarodowych konferencji naukowych MANAGEMENT, oprócz kadry naukowej Akademii Podlaskiej, są pracownicy naukowi innych uczelni, w tym uczelni zagranicznych, jak również przedstawiciele biznesu.

Efektem współpracy z różnymi ośrodkami naukowymi jest wydanie trzech monografii poświęconych zrównoważonemu rozwojowi.

Mamy nadzieję, że wydane pozycje książkowe oraz dyskusja na forum konferencji zainspirują pracowników naukowych Instytutu do podjęcia nowych projektów badawczych skorelowanych z aktualnymi wyzwaniami w dziedzinie zarządzania, które realizowane będą przy współpracy środowisk naukowych z różnych uczelni.

 

Zobacz galerię zdjęć: